Có 1 kết quả:

jīng mào

1/1

jīng mào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

trade