Có 1 kết quả:

jīng lù lù

1/1

jīng lù lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

overland