Có 1 kết quả:

jié hóu

1/1

jié hóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 喉結|喉结[hou2 jie2]