Có 1 kết quả:

jié mài ㄐㄧㄝˊ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

knotted or slow pulse (TCM)