Có 1 kết quả:

gěi dìng

1/1

gěi dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to state in advance
(2) preset
(3) given