Có 1 kết quả:

xuàn lì

1/1

xuàn lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gorgeous
(2) magnificent