Có 1 kết quả:

xuàn làn

1/1

xuàn làn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) splendid
(2) gorgeous
(3) dazzling