Có 1 kết quả:

Jiàng xiàn

1/1

Jiàng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jiang county in Yuncheng 運城|运城[Yun4 cheng2], Shanxi