Có 1 kết quả:

jiàng zǐ

1/1

jiàng zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dark reddish purple