Có 1 kết quả:

luò sāi hú zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

full beard