Có 1 kết quả:

jué fá ㄐㄩㄝˊ ㄈㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to excommunicate