Có 1 kết quả:

jiǎo jìn nǎo zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

to rack one's brains