Có 1 kết quả:

jiǎo nǎo zhī

1/1

jiǎo nǎo zhī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to rack one's brains