Có 1 kết quả:

jiǎo chē

1/1

jiǎo chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) winch
(2) windlass