Có 1 kết quả:

tǒng gòng ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) altogether
(2) in total