Có 1 kết quả:

tǒng chēng

1/1

tǒng chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be collectively called
(2) collective term
(3) general designation