Có 1 kết quả:

tǒng chóu jiān gù

1/1

Từ điển Trung-Anh

an overall plan taking into account all factors