Có 1 kết quả:

Suí níng xiàn ㄙㄨㄟˊ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Suining county in Shaoyang 邵陽|邵阳[Shao4 yang2], Hunan