Có 1 kết quả:

tāo dài

1/1

tāo dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silk ribbon
(2) silk braid