Có 1 kết quả:

dí lún

1/1

dí lún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 滌綸|涤纶[di2 lun2]