Có 1 kết quả:

tāo chóng

1/1

tāo chóng

giản thể

Từ điển phổ thông

giun, sán

Từ điển Trung-Anh

tapeworm