Có 1 kết quả:

tāo chóng gāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cestoda (an order of flatworms)