Có 1 kết quả:

jì fù

1/1

jì fù

giản thể

Từ điển phổ thông

bố dượng

Từ điển Trung-Anh

stepfather