Có 1 kết quả:

jì fù mǔ

1/1

jì fù mǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

step-parents