Có 1 kết quả:

Jì xī xiàn

1/1

Jì xī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jixi county in Xuancheng 宣城[Xuan1 cheng2], Anhui