Có 1 kết quả:

qǐ lì ㄑㄧˇ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful
(2) enchanting