Có 1 kết quả:

qǐ jǐng ㄑㄧˇ ㄐㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ceiling (architecture)