Có 1 kết quả:

qǐ suì

1/1

qǐ suì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

youthful age