Có 1 kết quả:

qǐ xiǎng ㄑㄧˇ ㄒㄧㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fantasies
(2) imaginings