Có 1 kết quả:

qǐ chuāng

1/1

qǐ chuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beautifully decorated window