Có 1 kết quả:

shéng tī

1/1

shéng tī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a rope ladder