Có 1 kết quả:

Wéi wú ěr zú ㄨㄟˊ ㄨˊ ㄦˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Uighur (Uyghur) ethnic group of Xinjiang