Có 1 kết quả:

Wéi duō lì yà Hú

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lake Victoria or Victoria Nyanza, Kenya, on the White Nile