Có 1 kết quả:

Wéi duō lì yà pù bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Victoria Falls or Mosi-oa-Tunya on the Zambesi River, between Zambia and Zimbabwe