Có 1 kết quả:

Wéi lā Gǎng

1/1

Wéi lā Gǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Port Vila, capital of Vanuatu