Có 1 kết quả:

Wéi Gǎng

1/1

Wéi Gǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Victoria Harbor, Hong Kong
(2) abbr. for 維多利亞港|维多利亚港[Wei2 duo1 li4 ya4 Gang3]