Có 1 kết quả:

wéi wěn ㄨㄟˊ ㄨㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to maintain social stability