Có 1 kết quả:

wéi guǎn shù zhí wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) vascular plants
(2) tracheophytes (botany)