Có 1 kết quả:

Wéi sà

1/1

Wéi sà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Visa (credit card)