Có 1 kết quả:

mián zi

1/1

mián zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dial.) silk floss