Có 1 kết quả:

zōng hé yè wù shù zì wǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Integrated Services Digital Network (ISDN) (computing)