Có 1 kết quả:

zōng hé zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

syndrome