Có 1 kết quả:

lǜ hóu tài yáng niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) green-tailed sunbird (Aethopyga nipalensis)