Có 1 kết quả:

lǜ mào zi ㄇㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cuckold