Có 1 kết quả:

lǜ lín hǎo hàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

true hero of Greenwood (refers to popular hero in Robin Hood style)