Có 1 kết quả:

lǜ huáng jiū

1/1

lǜ huáng jiū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) green imperial pigeon (Ducula aenea)