Có 1 kết quả:

lǜ bèi shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) green-backed tit (Parus monticolus)