Có 1 kết quả:

lǜ jiǎo shān zhè gū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) green-legged partridge (Arborophila chloropus)