Có 1 kết quả:

lǜ sè

1/1

lǜ sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

green