Có 1 kết quả:

lǜ tái

1/1

lǜ tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

green algae